3522vip8888

热线电话: 0511-88610158
入库公告

2021(入)第003号《XK14·马踏飞燕信卡》藏品 再托管入库公告

发布时间:2021-1-12     0

本企业组织相关机构对申请人所递交之藏品在指定地点进行专业鉴定,具体内容公告如下。

本次鉴定部分入库藏品清单: 

序号

藏品名称

单位

本次入库数量

仓储信息共享平台

备注

1

XK14·马踏飞燕信卡

16894

金网艺购

注:出库标准与入库标准相同;但允许存在自然氧化形成的黄斑。


特此公告。                                                                              3522vip8888

                                               2021年1月12日

上一篇: 下一篇:
  • 公众号

XML 地图 | Sitemap 地图